Kari Kärkiluoma:  Viljely
2013
kirjat, multa, turve, puu